Thiết bị theo mùa

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị theo mùa

Các thiết bị theo mua gồm điều hoà nhiệt độ, máy lọc không khí, máy bù ẩm, quạt điện, quạt không cánh, quạt trần, máy hút ẩm, và các loại máy móc hoạt động theo mùa nhất định trong năm. Chúng tôi có các sản phẩm để từ Nhật Bản và Châu Âu.

Đối với các mặt hàng, sản phẩm nội địa Nhật Bản thì sẽ sử dụng nguồn điện 100V (và cần sử dụng thiết bị đổi nguồn để sử dụng tại Việt Nam).

Xem như làDạng lướiDang sách

Sản phẩm 1-9 of 74

trên một trang
Sắp xếp tăng dần
Xem như làDạng lướiDang sách

Sản phẩm 1-9 of 74

trên một trang
Sắp xếp tăng dần
Phát triển bởi KAKU TEAM, Copyright © 2022 KAKU VIETNAM. All rights reserved.