Mẹo thông gió bếp từ Bosch giúp bếp bền hơn

Mẹo thông gió bếp từ Bosch giúp bếp bền hơn

Mẹo thông gió

  • Đối với thông gió, một mở ở phía sau của worktop là bắt buộc.
  • Đọc hướng dẫn sử dụng để kiểm tra diện tích cần thiết cho từng mô hình

Khi ngăn kéo được lắp đặt dưới bếp

1. Để thông gió đầy đủ, duy trì độ hở tối thiểu 20mm giữa ngăn kéo và tường.

2. Diện tích bề mặt tối thiểu của khe thông gió cho bếp 60 cm là 100cm²

Khi lò được lắp đặt dưới bếp

1. Để thông gió đầy đủ, duy trì độ hở tối thiểu 20mm giữa ngăn kéo và tường.

2. Diện tích bề mặt minimun của khe thông gió cho bếp nấu 60 cm là 100 cm²。

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *