Mã lỗi máy lọc không khí Panasonic nội địa Nhật Bản

Mã lỗi máy lọc không khí Panasonic nội địa Nhật Bản

Mã lỗi máy lọc không khí Panasonic nội địa Nhật Bản

Dưới đây là các mã lỗi có thể gặp phải của máy lọc không khí Panasonic nội địa Nhật Bản

E2 (hiển thị nên màn hình, kêu bíp bíp hoặc có đèn nháy): Nguyên nhân gây ra do việc lắp đặt bánh tạo ẩm, khay tạo ẩm không đúng hoặc hư cảm biến.

E7: Do nguồn gặp sự cố

C1: Do motor gặp sự cố

C3,C4: Vấn đề của cảm biến tạo ẩm

C5-C8: Lỗi do mạch

Các máy lọc không khí có chức năng tạo độ ẩm gặp sự cố: Vd: độ ẩm trong phòng là 70% nhưng chương trình chạy bù ẩm 60% => máy báo sai độ ẩm.

Sẽ báo lỗi khi trong chế độ bù ẩm nhưng bình chứa không có nước

Đèn báo hiển thị màu đỏ + tiếng kêu => không khí bị nhiễm chất gây hại (cần đề phòng)

Trước đó Hướng dẫn sửa chữa lỗi của máy lọc không khí nội địa Nhật Bản
Tiếp theo Hướng dẫn lắp đặt điều hòa nội địa Nhật Bản
Comment(s)