Mã lỗi nồi cơm điện cao tần IH Hitachi nội địa Nhật Bản

Mã lỗi nồi cơm điện cao tần IH Hitachi nội địa Nhật Bản

Dưới đây là bảng mã lỗi thường gặp của nồi cơm cao tần IH Hitachi nội địa Nhật Bản

Mã lỗi “E=F” (01-11)

E01=F01: Nhiệt độ lõi nồi cảm biến ngắt kết nối

E02=F02: Cảm biến nhiệt độ nồi gặp sự cố

E03=F03: Cảm biến nhiệt độ nồi ngắn

E04=F04: Cảm biến nhiệt độ nắp nồi ngắt kết nối

E05=F05: Bìa cảm biến nhiệt gặp sự cố

E06=F06: Cảm biến nhiệt độ bìa ngắn

E07=F07: IGBT cảm biến nhiệt độ ngắt kết nối

E08=F08: IGBT cảm biến nhiệt độ không ổn định do kém tiếp xúc

E09=F09: IGBT cảm biến nhiệt độ ngắn mạch => nhiệt độ cao bất thường

E10=F10: Mạch biến tần không hoạt động => quá trình gia nhiệt không hoạt động

E11=F11: Lỗi do dòng điện trong nhà hoạt động bất thường

Mã lỗi “E” nhiệt điện trở ngắt kết nối hoặc tiếp xúc thất bại

E1: Nhiệt điện trở ngắt kết nối

E2: Nỏng nhiệt điện trở

E3: Nắp nhiệt điện trở ngắt kết nối

E4: Nắp nhiệt điện trở gặp sự cố. Quá trình nấu và dữ nhiệt gặp sự cố

E13=C10: Lỗ thông hơi bất thường

Mã lỗi “F”

F12: Sự cố trong quá trình cao tần IH

F13: Nhiệt độ nắp bất thường

F14: Bảng điều khiển gặp sự cố

F25: Cảm biến nhiệt độ bất thường

F26: Cảm biến nhiệt độ nắp bất thường

Mã lỗi “C”

C10=E13: Lỗ thông hơi bất thường

C11: Cảm biến nồi bất thường

C12: Cảm biến nắp bất thường

C13: Kiểm tra quá trình đóng kín nắp

C14: Chế độ điện áp cao nhảy vọt  (chú ý: ngưng quá trình cấp điện cho nồi, kiểm tra nguồn điện)

 

 

 

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *