Mã lỗi điều hòa Hitachi nội địa Nhật Bản

Mã lỗi điều hòa Hitachi nội địa Nhật Bản

Điều hòa Hitachi nội địa Nhật Bản là một sản phẩm rất được ưa chuộng tại Nhật và cả các khách hàng thông minh tại Việt Nam. Nhưng sau một thời gian sử dụng, điều hòa có thể gặp một số sự cố thể hiện bằng các mã lỗi:

01:   Kích hoạt các thiết bị an toàn trong các đơn vị trong nhà

02:   Kích hoạt các thiết bị an toàn trong các đơn vị ngoài trời

03:   Truyền bất thường giữa các đơn vị trong nhà và các đơn vị ngoài trời

04:   Truyền bất thường giữa các biến tần và PCB1 ngoài trời và ISPM

05:   Hoạt động bất thường của chọn lên tín hiệu giai đoạn

06:   Điện áp quá mức thấp hoặc điện áp quá cao cho các biến tần

07:   Giảm khí thải hơi quá (FSVNE)

08:   Nhiệt độ khí xả quá cao ở trên cùng của buồng máy nén

09:   Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt ngoài trời cho FSN (E) _FXN (E)

11:   Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho các đơn vị trong nhà nhiệt độ khí vào (đầu vào nhiệt điện trở không khí)

12:   Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ không khí trong nhà xả (không khí ra nhiệt điện trở)

14:   Giảm khí thải hơi quá nhiệt độ đường ống khí đốt (trong nhà)

15:   Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở không khí ngoài trời tươi (Econofresh)

19:   Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt trong nhà (RCI-Model)

19:   Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt trong nhà (RPK-Model)

19:   Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt trong nhà (trừ RCI và RPK)

21:   Hoạt động bất thường của cảm biến áp suất cao cho các đơn vị ngoài trời

22:   Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ ngoài trời (ngoài trời nhiệt điện trở xung quanh đơn vị)

23:   Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ khí xả trên đỉnh của máy nén buồng

24:   Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ bay hơi trong quá trình sưởi ấm

26:   Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ khí hút (hút máy nén nhiệt điện trở FSVNE)

29:   Hoạt động bất thường của cảm biến áp suất thấp cho các đơn vị ngoài trời

30:   Kết nối hệ thống dây điện không đúng (FXN (E) chỉ series)

31:   Thiết lập khả năng không chính xác hoặc khả năng kết hợp giữa các đơn vị trong nhà và các đơn vị ngoài trời

32:   Hoạt động bất thường trong việc truyền tải của các đơn vị trong nhà khác

35:  Thiết lập số đơn vị trong nhà không đúng

38:  Hoạt động bất thường của chọn lên các mạch bảo vệ (đơn vị ngoài trời)

39:  Hoạt động bất thường của hiện tại chạy ở máy nén tốc độ không đổi

43:  Kích hoạt để bảo vệ hệ thống từ tỉ lệ nén thấp

44:  Kích hoạt để bảo vệ hệ thống khỏi áp lực hút quá cao

45:  Kích hoạt để bảo vệ hệ thống khỏi áp lực xả quá cao

47:  Kích hoạt để bảo vệ hệ thống khỏi áp lực xả quá thấp

51:  Hoạt động bất thường của máy biến áp hiện tại (0a phát hiện)

52:  Kích hoạt để bảo vệ biến tần chống quá dòng tức thời (1)

53:  Kích hoạt để bảo vệ ISPM

54: Tăng nhiệt độ quạt biến tần

56/57/58: Hoạt động bất thường của fan hâm mộ bảo vệ động cơ

96:  Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho các KPI (nhiệt điện trở nhiệt độ phòng)

97:  Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho KPI (ngoài trời nhiệt điện trở nhiệt độ)

EE:  Máy nén bảo vệ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *